Garantija ir grąžinimas

Prekių kokybė ir garantija

Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui nuo Prekės perdavė dienos, jeigu įstatymai nenustato kitaip (kokybės garantija pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus).

Prekė atitinka Prekės pirkimo – pardavimo sutartį, jei:  

Pardavėjas neatsako, jei realus Prekės dydis, forma, spalva neatitinka elektroninėje parduotuvėje naudojamo Prekės atvaizdo dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos, atvaizduojančios Prekę jos užsakymo metu, techninių atvaizdavimo ypatybių. Pirkėjas turi vadovautis ne vien Prekės atvaizdu bet ir išsamiai susipažinti su Prekės aprašymu.

Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.

Jeigu parduota Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

Jei Pirkėjas nusipirko netinkamos kokybės Prekę, Prekės garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Pinigai už netinkamos kokybės Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui. Jei Prekė nėra grąžinta Pardavėjui, 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo faktinio Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

Pinigai nėra grąžinami už Prekes, kurios buvo tyčia ar dėl neatsargumo sugadintos arba buvo netinkamai naudojamos ne pagal paskirtį ar naudojimo taisykles.

Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi nedelsiant, be ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu [email protected] Pardavėjas nedelsiant savo sąskaita paima prekes ir keičia Pirkėjo užsakytomis prekėmis. Jei Pardavėjas neturi galimybės pateikti Pirkėjo užsakytų Prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

Pratęstas garantinis aptarnavimas

Gamintojo teikiamą garantinio aptarnavimo laiką galima prailginti. Mes siūlome lanksčią pratęsto garantinio aptarnavimo paslaugą, kuri padės jums išvengti neplanuotų išlaidų, susijusių su buitinės technikos ir elektronikos pogarantiniu remontu. Pratęstas garantinis aptarnavimas – tai:

Pratęsto garantinio aptarnavimo planai

Įprastas planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

„Multi“ planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Planas verslui

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Keitimo planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės keitimas

„Refurb“ planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Įprastas „Plius“

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Draudimo išmoka

Same Height Control
Pirkinio draudimas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Draudimo išmoka

Įprastas planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui. Prekės garantiją galite papildomai pratęsti nuo 12 iki 60 mėn.. Šis planas skirtas fiziniams asmenims.

„Multi“ planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, perkant dvi ar daugiau prekių.

Planas verslui

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, skirta verslo subjektams. Juridiniams asmenims garantija taikoma remiantis gamintojų nustatytais terminais. Juridiniai asmenys gali pratęsti prekei papildomai taikomos garantijos terminą nuo 12 iki 36 mėn.

Keitimo planas

Pratęstos garantijos paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui. Jos galiojimo metu prekei sugedus dėl gamyklinio broko, ji nebus remontuojama, o iš karto keičiama nauja (tokia pačia arba analogiška preke).

„Refurb“ planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, skirta gamintojo atnaujintoms prekėms. Atnaujinta prekė – tai prekė, kuri buvo grąžinta gamintojui po trumpo naudojimo. Gamintojas ją patikrina, atnaujina ir vėl parduoda, suteikdamas garantiją.

Įprastas „Plius“

Tai pirkinio draudimo ir pratęstos garantijos paketas, kurį sudaro: a) pirkinio draudimas (prekės apsauga nuo drėgmės, dūžio, ugnies poveikio bei vagystės) pirmus vienerius ar dvejus metus, kliento pasirinkimu (paslaugų draudikas – Gjensidige) ir b) įprastas pratęstos garantijos planas dviem metams.

Pirkinio draudimas

prekės apsauga nuo drėgmės, dūžio, ugnies poveikio bei vagystės (draudikas – Gjensidige).

Pratęsto garantinio aptarnavimo planai

Įprastas planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

„Multi“ planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Planas verslui

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Same Height Control
Keitimo planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės keitimas

„Refurb“ planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Same Height Control
Įprastas „Plius“

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Draudimo išmoka

Pirkinio draudimas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Draudimo išmoka

Įprastas planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui. Prekės garantiją galite papildomai pratęsti nuo 12 iki 60 mėn.. Šis planas skirtas fiziniams asmenims.

„Multi“ planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, perkant dvi ar daugiau prekių.

Planas verslui

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, skirta verslo subjektams. Juridiniams asmenims garantija taikoma remiantis gamintojų nustatytais terminais. Juridiniai asmenys gali pratęsti prekei papildomai taikomos garantijos terminą nuo 12 iki 36 mėn.

Keitimo planas

Pratęstos garantijos paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui. Jos galiojimo metu prekei sugedus dėl gamyklinio broko, ji nebus remontuojama, o iš karto keičiama nauja (tokia pačia arba analogiška preke).

„Refurb“ planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, skirta gamintojo atnaujintoms prekėms. Atnaujinta prekė – tai prekė, kuri buvo grąžinta gamintojui po trumpo naudojimo. Gamintojas ją patikrina, atnaujina ir vėl parduoda, suteikdamas garantiją.

Įprastas „Plius“

Tai pirkinio draudimo ir pratęstos garantijos paketas, kurį sudaro: a) pirkinio draudimas (prekės apsauga nuo drėgmės, dūžio, ugnies poveikio bei vagystės) pirmus vienerius ar dvejus metus, kliento pasirinkimu (paslaugų draudikas – Gjensidige) ir b) įprastas pratęstos garantijos planas dviem metams.

Pirkinio draudimas

prekės apsauga nuo drėgmės, dūžio, ugnies poveikio bei vagystės (draudikas – Gjensidige).

Pratęsto garantinio aptarnavimo planai

Įprastas planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

„Multi“ planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Planas verslui

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Keitimo planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės keitimas

„Refurb“ planas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Įprastas „Plius“

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Draudimo išmoka

Pirkinio draudimas

Nemokamos konsultacijos telefonu

Prekės taisymas

Sugedusių dalių keitimas

Prekių keitimas

Draudimo išmoka


Įprastas planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui.

„Multi“ planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, perkant dvi ar daugiau prekių.

Planas verslui

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, skirta juridiniams asmenims.

Keitimo planas

Pratęstos garantijos paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui. Jos galiojimo metu prekei sugedus dėl gamyklinio broko, ji nebus remontuojama, o iš karto keičiama nauja (tokia pačia arba analogiška preke).

„Refurb“ planas

Nemokamo remonto paslauga, pasibaigus gamyklinės garantijos terminui, skirta gamintojo atnaujintoms prekėms. Atnaujinta prekė – tai prekė, kuri buvo grąžinta gamintojui po trumpo naudojimo. Gamintojas ją patikrina, atnaujina ir vėl parduoda, suteikdamas garantiją.

Įprastas „Plius“

Tai pirkinio draudimo ir pratęstos garantijos paketas, kurį sudaro: a) pirkinio draudimas (prekės apsauga nuo drėgmės, dūžio, ugnies poveikio bei vagystės) pirmus vienerius ar dvejus metus, kliento pasirinkimu (paslaugų draudikas – Gjensidige) ir b) įprastas pratęstos garantijos planas dviem metams.

Pirkinio draudimas

prekės apsauga nuo drėgmės, dūžio, ugnies poveikio bei vagystės (draudikas – Gjensidige).

Kokias išlaidas padengia pratęstas garantinis aptarnavimas?

Pratęsto garantinio aptarnavimo paslauga leidžia nemokamai pašalinti gedimus, jei jie atsirado naudojant gaminį pagal instrukciją. Planas padengia visas su atsarginių dalių keitimu, atliekamais darbais arba (numatytais atvejais) prekės keitimu susijusias išlaidas.

Kokių išlaidų pratęstas garantinis aptarnavimas nedengia?

Pratęsto garantinio aptarnavimo paslauga leidžia nemokamai pašalinti gedimus, jei jie atsirado naudojant gaminį pagal instrukciją. Planas padengia visas su atsarginių dalių keitimu, atliekamais darbais arba (numatytais atvejais) prekės keitimu susijusias išlaidas.

Ekrano draudimas

Ekrano dūžiai – vieni dažniausių ir brangiausių mobiliosios įrangos draudimų. Ši draudimo forma:

Prekių keitimas ir grąžinimas

Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti nuotolinės Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui bei grąžinti tinkamos kokybės Prekę.

Galimas Sutarties atsisakymas, tinkamos kokybės Prekių grąžinimas reiškia, kad Pirkėjas minėtu 14 dienų laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę informuoti Pardavėją, atsisakyti Sutarties ir atgauti sumokėtus pinigus, tokia tvarka:

Pageidavimą atsisakyti Sutarties Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdamas pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu [email protected] Pardavėjas nedelsiant patvirtina apie pranešimo gavimą. Prašyme grąžinti pinigus nurodoma detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, sąskaita Pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į Pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti Pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

Prekės gražinamos jas išsiunčiant Pardavėjui paštu ar per kurjerių tarnybą. 

Atsisakant sutarties ir grąžinant kokybiškas Prekes, Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:

Pirkėjui atsisakius Sutarties, grąžinami visi už Prekes sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Jei grąžinamos tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties Prekių užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinama Preke ir tik ta apimtimi, kuri lygi minėtų tarifų skirtumui.

Pirkėjas, atsisakęs Sutarties, prisiima Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas organizuoja Prekės grąžinimą, paimant prekę iš Pirkėjo, Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtas Prekės grąžinimo išlaidas iš Pirkėjui grąžintos sumos, nurodytos šių Taisyklių ankstesniame punkte.

Pirkėjas turi teisę pakeisti nepatikusią Prekę (dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo) tik remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis" (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), kurių 17 punktas nustato prekių sąrašą, kurios gali būti keičiamos tik Pardavėjo sutikimu.