* Akcija vyksta iki 2019 m. balandžio 21 dienos

LYG BE PVM!

Susigrąžink net 21% PVM dydžio sumą, kurią sumokėjai perkdamas „Philips“ virtuvės techniką!

Akcijos taisyklės

Kampanijos trukmė – nuo 2019 m. balandžio 1 iki 2019 m. balandžio 21 dienos.
Jei norėsite susigrąžinti 21% PVM dydžio sumą, išleistą perkant „Philips“ buities techniką, jums reikės:
Akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje nusipirkti bent vieną 3-čiame šių Taisyklių punkte nurodytų „Philips“ buities technikos prietaisų.
Prisiregistruoti www.philips.lt/myphilips ir užregistruoti savo įsigytą produktą, pridedant vieną nuotrauką (nuotrauka gali būti padaryta telefonu ar kitą fototechnika) su pirkimo dokumentu (pvz., pirkimo kvitu), kuriame aiškiai matomas įsigyto produkto modelis, prekės įsigijimo data, parduotuvės pavadinimas ir adresas. Tuo atveju, kai pirkimo dokumente nėra nurodytas prekės modelis, toje pačioje nuotraukoje turi būti matomi prekės pirkimo dokumentas ir užpildytas garantinis talonas.
Užsiregistruoti galima ne vėliau nei per 30 dienų nuo pirkimo datos. Pinigai klientui bus sugrąžinti atlikus registracijos metu suvestų duomenų patikrinimą ne vėliau nei per 30 dienų nuo registravimo internetu datos, tačiau tik tuo atveju, jei pateikti duomenys bus teisingi.

Kampanijos trukmė – nuo 2019 m. balandžio 1 iki 2019 m. balandžio 21 dienos.
Jei norėsite susigrąžinti 21% PVM dydžio sumą, išleistą perkant „Philips“ buities techniką, jums reikės:
Akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje nusipirkti bent vieną 3-čiame šių Taisyklių punkte nurodytų „Philips“ buities technikos prietaisų.
Prisiregistruoti www.philips.lt/myphilips ir užregistruoti savo įsigytą produktą, pridedant vieną nuotrauką (nuotrauka gali būti padaryta telefonu ar kitą fototechnika) su pirkimo dokumentu (pvz., pirkimo kvitu), kuriame aiškiai matomas įsigyto produkto modelis, prekės įsigijimo data, parduotuvės pavadinimas ir adresas. Tuo atveju, kai pirkimo dokumente nėra nurodytas prekės modelis, toje pačioje nuotraukoje turi būti matomi prekės pirkimo dokumentas ir užpildytas garantinis talonas.
Užsiregistruoti galima ne vėliau nei per 30 dienų nuo pirkimo datos. Pinigai klientui bus sugrąžinti atlikus registracijos metu suvestų duomenų patikrinimą ne vėliau nei per 30 dienų nuo registravimo internetu datos, tačiau tik tuo atveju, jei pateikti duomenys bus teisingi.

Akcijos sąlygos:

1. Akcijos organizatorius – Philips Baltic SIA ir UAB „Opera Optima“.
2. Pirkėjas – fizinis asmuo, nupirkęs bent vieną 3-ajame Taisyklių punkte nurodytą „Philips“ produktą. Juridiniams asmenims akcija nėra taikoma.
3. Šioje „Philips“ pardavimų kampanijoje dalyvauja TIK ši „Philips“ buities technika:
Sulčiaspaudės: HR1887/80; HR1889/70; HR1918/80; HR1919/70; HR1947/30
Kokteilinės: HR2052/00; HR2052/90; HR2100/00; HR2602/00; HR2162/90; HR2604/80; HR2605/80; HR3555/00; HR3556/00; HR3652/00; HR3655/00; HR3664/90
Rankiniai trintuvai: HR1623/00; HR1625/00; HR1626/00; HR2621/90; HR2651/90; HR2655/90; HR2656/90; HR2657/90; HR1673/90; HR1674/90; HR1677/90
Virtuvės kombainai: HR7310/00; HR7320/00; HR7761/00; HR7762/00; HR7520/00; HR7776/90; HR7778/00
Daugiafunkciai puodai: HD3037/70; HD4731/70; HD4749/70
Garpuodžiai: HD9126/90; HD9140/91; HD9170/91
4. Dalyvauti šioje pardavimų kampanijoje leidžiama tik Lietuvos Respublikos piliečiams, sulaukusiems 18 metų amžiaus.
5. Pardavimų kampanijos taisyklės taikomos TECHNORAMA mažmeninės prekybos parduotuvėse ir www.technorama.lt įsigytiems aukščiau išvardintiems produktams.
6. Pirkėjas, kuris nuo 2019 m. balandžio 1 iki 2019 m. balandžio 21 dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje nusipirks 3-ajame Taisyklių punkte išvardintų „Philips“ prekių ir ne vėliau nei per 30 dienų nuo prekės įsigijimo datos užregistruos savo pirkinius šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, gali susigrąžinti 21% PVM dydžio sumą, nurodytą pirkimo dokumente / čekyje per 30 dienų nuo prekės registracijos datos.
7. Paraišką atgauti dalį išleistų pinigų galima pateikti tik internetu (www.philips.lt/myphilips). Kitokios registracijos formos nenumatytos.
8. Pirkėjas kartu su pirkimo kvitu taip pat turi pateikti garantinio talono kopiją su „Philips“ produkto pavadinimu ir modeliu.
9. Paraiška susigrąžinti dalį pirkinio vertės privalo būti pateikta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirkimo datos.
10. Registruojantis privaloma pateikti šią informaciją:
      1) vardą ir pavardę;
      2) telefono numerį;
      3) el. pašto adresą;
      4) banko įstaigos pavadinimą;
      5) banko sąskaitos numerį (tik to asmens, kuris registruojasi);
      6) vieną nuotrauką (nuotrauka gali būti padaryta telefonu ar kitą fototechnika) su pirkimo dokumentu (pvz., pirkimo kvitu), kuriame aiškiai matomas įsigyto produkto modelis, prekės įsigijimo data, parduotuvės pavadinimas ir adresas. Tuo atveju, kai pirkimo dokumente nėra nurodytas prekės modelis, toje pačioje nuotraukoje turi būti matomi prekės pirkimo dokumentas ir užpildytas garantinis talonas.
11. Jei Pirkėjas nepateiks visos 10-ame punkte nurodytos informacijos ar neužpildys visų registracijos anketos laukelių, tai laikoma kaip atsisakymas dalyvauti akcijoje ir asmuo negalės pretenduoti į pinigų grąžinimą, o akcijos organizatoriai neprivalės grąžinti Pirkėjui akcijos sąlygose nurodytos pinigų sumos.
12. Pinigai grąžinami tik laikantis visų aukščiau išvardintų sąlygų per 30 dienų nuo prekės registracijos patvirtinimo.
13. Akcijos organizatoriai neprivalo pranešti ar kitaip akcijos dalyvį informuoti apie neteisingai užpildytą registracijos formą.
14. Pinigai negrąžinami, jei pirkėjas grąžina įsigytą daiktą parduotuvei.
15. Jei pirkėjas į pirkimo vietą grąžina prekę, už kurią jau buvo atgavęs 21% PVM dydžio sumą, jis privalo UAB „Opera Optima“ sugrąžinti jam akcijos metu išmokėtą sumą.
16. Daugiau apie šią kampaniją galite sužinoti paskambinę telefonu (8 5) 214 0294.
17. Paskutine kampanijoje dalyvaujančios prekės registracijos diena yra 2019 m. gegužės 21 d.
18. Savanoriškai registruodamas produktą ir pateikdamas paraišką atgauti 21% PVM dydžio sumą, klientas (asmuo) patvirtina, kad yra susipažinęs su akcijos sąlygomis ir sutinka, kad visi jo pateikti duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai naudoti tik pinigų grąžinimo į kliento banko sąskaitą tikslais.
19. Akcijos organizatorius užtikrina, kad Pirkėjų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami tik su pinigų grąžinimo procedūra susijusiais tikslais.
20. Pirkėjas, dalyvaujantis akcijoje ir pateikiantis savo asmens duomenis, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse bei įstatymuose nustatyta tvarka.
21. Pirkėjas turi taikytinuose teisės aktuose nustatytas su jo asmens duomenų tvarkymu susijusias teises.
22. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo renkami.

1. Akcijos organizatorius – Philips Baltic SIA ir UAB „Opera Optima“.
2. Pirkėjas – fizinis asmuo, nupirkęs bent vieną 3-ajame Taisyklių punkte nurodytą „Philips“ produktą. Juridiniams asmenims akcija nėra taikoma.
3. Šioje „Philips“ pardavimų kampanijoje dalyvauja TIK ši „Philips“ buities technika:
Sulčiaspaudės: HR1887/80; HR1889/70; HR1918/80; HR1919/70; HR1947/30
Kokteilinės: HR2052/00; HR2052/90; HR2100/00; HR2602/00; HR2162/90; HR2604/80; HR2605/80; HR3555/00; HR3556/00; HR3652/00; HR3655/00; HR3664/90
Rankiniai trintuvai: HR1623/00; HR1625/00; HR1626/00; HR2621/90; HR2651/90; HR2655/90; HR2656/90; HR2657/90; HR1673/90; HR1674/90; HR1677/90
Virtuvės kombainai: HR7310/00; HR7320/00; HR7761/00; HR7762/00; HR7520/00; HR7776/90; HR7778/00
Daugiafunkciai puodai: HD3037/70; HD4731/70; HD4749/70
Garpuodžiai: HD9126/90; HD9140/91; HD9170/91
4. Dalyvauti šioje pardavimų kampanijoje leidžiama tik Lietuvos Respublikos piliečiams, sulaukusiems 18 metų amžiaus.
5. Pardavimų kampanijos taisyklės taikomos TECHNORAMA mažmeninės prekybos parduotuvėse ir www.technorama.lt įsigytiems aukščiau išvardintiems produktams.
6. Pirkėjas, kuris nuo 2019 m. balandžio 1 iki 2019 m. balandžio 21 dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje nusipirks 3-ajame Taisyklių punkte išvardintų „Philips“ prekių ir ne vėliau nei per 30 dienų nuo prekės įsigijimo datos užregistruos savo pirkinius šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, gali susigrąžinti 21% PVM dydžio sumą, nurodytą pirkimo dokumente / čekyje per 30 dienų nuo prekės registracijos datos.
7. Paraišką atgauti dalį išleistų pinigų galima pateikti tik internetu (www.philips.lt/myphilips). Kitokios registracijos formos nenumatytos.
8. Pirkėjas kartu su pirkimo kvitu taip pat turi pateikti garantinio talono kopiją su „Philips“ produkto pavadinimu ir modeliu.
9. Paraiška susigrąžinti dalį pirkinio vertės privalo būti pateikta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirkimo datos.
10. Registruojantis privaloma pateikti šią informaciją:
      1) vardą ir pavardę;
      2) telefono numerį;
      3) el. pašto adresą;
      4) banko įstaigos pavadinimą;
      5) banko sąskaitos numerį (tik to asmens, kuris registruojasi);
      6) vieną nuotrauką (nuotrauka gali būti padaryta telefonu ar kitą fototechnika) su pirkimo dokumentu (pvz., pirkimo kvitu), kuriame aiškiai matomas įsigyto produkto modelis, prekės įsigijimo data, parduotuvės pavadinimas ir adresas. Tuo atveju, kai pirkimo dokumente nėra nurodytas prekės modelis, toje pačioje nuotraukoje turi būti matomi prekės pirkimo dokumentas ir užpildytas garantinis talonas.
11. Jei Pirkėjas nepateiks visos 10-ame punkte nurodytos informacijos ar neužpildys visų registracijos anketos laukelių, tai laikoma kaip atsisakymas dalyvauti akcijoje ir asmuo negalės pretenduoti į pinigų grąžinimą, o akcijos organizatoriai neprivalės grąžinti Pirkėjui akcijos sąlygose nurodytos pinigų sumos.
12. Pinigai grąžinami tik laikantis visų aukščiau išvardintų sąlygų per 30 dienų nuo prekės registracijos patvirtinimo.
13. Akcijos organizatoriai neprivalo pranešti ar kitaip akcijos dalyvį informuoti apie neteisingai užpildytą registracijos formą.
14. Pinigai negrąžinami, jei pirkėjas grąžina įsigytą daiktą parduotuvei.
15. Jei pirkėjas į pirkimo vietą grąžina prekę, už kurią jau buvo atgavęs 21% PVM dydžio sumą, jis privalo UAB „Opera Optima“ sugrąžinti jam akcijos metu išmokėtą sumą.
16. Daugiau apie šią kampaniją galite sužinoti paskambinę telefonu (8 5) 214 0294.
17. Paskutine kampanijoje dalyvaujančios prekės registracijos diena yra 2019 m. gegužės 21 d.
18. Savanoriškai registruodamas produktą ir pateikdamas paraišką atgauti 21% PVM dydžio sumą, klientas (asmuo) patvirtina, kad yra susipažinęs su akcijos sąlygomis ir sutinka, kad visi jo pateikti duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai naudoti tik pinigų grąžinimo į kliento banko sąskaitą tikslais.
19. Akcijos organizatorius užtikrina, kad Pirkėjų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami tik su pinigų grąžinimo procedūra susijusiais tikslais.
20. Pirkėjas, dalyvaujantis akcijoje ir pateikiantis savo asmens duomenis, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse bei įstatymuose nustatyta tvarka.
21. Pirkėjas turi taikytinuose teisės aktuose nustatytas su jo asmens duomenų tvarkymu susijusias teises.
22. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo renkami.